House for Sale in Kondavil

Published by Jaffna Lands & Homes 2020-02-18 Jaffna, Jaffna

Rs 11000000

வீடு விற்பனைக்கு
**************************************
*கோண்டாவில் இருபாலை வீதி பழனி ஆண்டவர் கோவில் அண்மையாக 2 3/4
பரப்பு காணி நான்கு பக்க மதிலுடன் விற்பனைக்கு
*விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம்..


Contact

Property
Location : Jaffna, Jaffna

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us