House for Sale in Kokuvil (Udayar Lane)

Published by Jaffna Lands & Homes 2020-03-05 Jaffna, Jaffna

Rs 11200000

வீடு விற்பனைக்கு
**************************************
*கொக்குவில் கிழக்கு உடையார் லேன் புதிய வீடு ஒன்றுஅரைப்பரப்பு காணி நான்கு பக்க மதிலுடன் விற்பனைக்கு
*வங்கி கடன் ஒழுங்கு செய்து தரப்படும்
*விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.


Contact

Property
Location : Jaffna, Jaffna

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us